Bezpečnost kondomů TheyFit

Bezpečnost kondomu je velmi důležitá, proto by měl být před použitím testován podle přísných norem pro bezpečné použití.

TheyFit je společnost, která se může pochlubit produkováním spolehlivých a bezpečných kondomů, kterých bylo v jednom roce vyrobeno více než miliarda. Všechny TheyFit kondomy jsou vyrobeny hi-tech přístroji a v souladu s mezinárodními normami.

Dozorčí orgány

Kondomy jsou zdravotnické prostředky a musí být vyrobeny v souladu s mezinárodními standardizovanými dokumenty, jako jsou ISO 4074. Standardy stanovují povinnosti společnosti, aby poskytovaly ty nejlepší kondomy. Ty musí být samozřejmě schváleny dozorčím zdravotnickým orgánem, v Evropě například orgán na posuzování shody v dodatku, v USA například FDA, v Kanadě organizace Health Canada. Standardy vyžadují přísnější kontroly kvality, testování a materiály používané při výrobě.

Mezinárodní standardy

Současná mezinárodní standarda byla naposledy aktualizována v roce 2002 a nařizuje úzký rozsah velikostí kondomů, včetně požadavku, aby všechny kondomy byly minimálně 17,8cm dlouhé. Společnost TheyFit vyvíjí značné úsilí o modernizaci mezinárodních standardů a zároveň spolupracuje s mnoha lékařskými výzkumníky, výrobci, normalizačními organizacemi a nevládními organizacemi. Navrhovaná úprava ISO 4074 také zahrnuje rozšířenou škálu velikostí kondomů.Výroba kondomů


TheyFit kondomy jsou vyrobeny na hi-tech výrobních linkách v jednom z největších a nejmodernějších výrobních zařízení na světě. Za rok se zde vyrobí více než 1 miliarda kondomů.

Proces výroby se širokou škálou různých velikostí kondomů je velmi podobný výrobě kondomů v běžných velikostech, ale při výrobě kondomů TheyFit sou použy skleněné formy. Každý vyrobený kondom TheyFit je pak pečlivě zkontrolován.

Testování bezpečnosti

Kondomy projdou testy s celou řadou různých způsobů: prostřednictvím natahování vzduchem a vodou a prostřednictvím elektronického testu se ukáže, jestli nemá kondom žádné díry.

Některé metody jsou testovány na každém kondomu, zatímco jiné pouze na určitém zkušebním vzorku z každé skupiny. TheyFit kondomy se testují pomocí metod, které jsou schválené světovými vědeckými odborníky. Aktualizovaná verze standardy ISO 4074 odpovídá kondomům, které jsou užší a kratší než 17,8 cm.

Zbývající kondomy jsou testovány za použití metodiky, která byla vyvinuta firmou TheyFit společně s celosvětovými technickými odborníky.
Evropské označení CE

Evropské označení CE majú všechny TheyFit kondomy. Zdravotní experti říkají, že společnost TheyFit značku získala tím, že pracuje s Evropským orgánem na posuzování shody v dodatku. Označení CE umožňuje prodej kondomů TheyFit v 27 zemích EU - což pokrývá téměř 500.000.000 lidí!

TheyFit se snaží dosáhnout té nejvyšší kvality
Pro firmu TheyFit znamená bezpečnost výrobků hodně. Přísnými výrobními procesy, které probíhají v nejmodernějším zařízením na světě, si firma klade za cíl vytvořit kvalitní kondomy. Máte-li k bezpečné výrobě kondomů jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.